Project
Istutades tulevikku
Eesti • Estonia Started in January 2022 Active Conservation, Education, Plantation Forestry
Summary
Euroopa Liit on võtnud sihiks istutada Euroopasse aastaks 2030 juurde kolm miljardit puud. Loodushoiu Fond annab oma panuse, viies kokku maaomanikud, kes soovivad oma maid metsastada või taasmetsastada, ning inimesed ja organisatsioonid, kes on valmis selles kaasa lööma.